Author Topic: Copyright Alert System avslutar sitt arbete...  (Read 1294 times)

1stGen_Dude

  • Translator
  • Posts: 6729
  • Karma: 24372
Copyright Alert System avslutar sitt arbete...
« on: December 05, 2017, 10:58:07 am »
(Process översikt..)

Efter fyra år av omfattande konsumentutbildning och engagemang kommer Copyright Alert System avsluta sitt arbete. Programmet visade att verkliga framsteg är möjlig när producenter av olika medium, Internet innovatörer och konsuments förespråkare/advokater möts i ett samarbete och för att driva en medveten process. CAS har lyckats utbilda många människor om det finns också lagligt innehåll, samt om frågor i samband med online-intrång. Vi vill tacka alla som sätter i det hårda arbetet med att utveckla detta program och göra det till en succé, inklusive tidigare och nuvarande medlemmar av vårt Advisory Board. Även om detta program avslutas förblir parterna som engagerade frivilliga och annordnat samarbete för att ta itu med dessa frågor.

Under DMCA är ISPs skyldiga att vidtaga åtgärder mot vanliga upphovsrätts stridigheter (dessa åtgärder kan vara lika allvarlig som att bryta mot själva innehållet). Men lagen är oklar om vad som ses(definierar) en återfallsförbrytare inom detta.


   [thread]Torrentfreak "The-us-six-strikes-anti-piracy-scheme-is-dead(Eng.).[/thread]