Author Topic: Tillåten Signatur storlek  (Read 1709 times)

1stGen_Dude

  • Translator
  • Posts: 6729
  • Karma: 24372
Tillåten Signatur storlek
« on: November 18, 2017, 08:19:45 pm »
[Introduktion för]
Tillåten Signatur-storlek

«Skrivet: 8 november 2017, 20:25:44 Översatt 18 Nov, 1GD»
Många användare har signaturer som varierar från ett enkelt ord till ett mycket professionellt utseende i sin Signatur (=> Sig);

Men ibland, tenderar de att överskrida den tillåtna storleken som anges i reglerna:
Så, hur vet vi om signaturen är ok eller om den ska rapporteras (till högre ort)?
Låt oss ta en titt på de regeln om texten i si självt(bokstäver och siffror):

Citat från: Signature Rules
• Endast Normal textstorlek är tillåten (Får inte överstiga mer än 15pixlar => px).
Denna används som en signatur, den är större än tillåten storlek som är 15px, detta exempel är 30px och
så här gör du för att ta reda på storleken...

KickassTorrent är fantastisk!

Markera hela texten, och genom att klicka på rätt knapp, välj "Inspektera Element/Inspektera -> Inspect Element" som sen visar resultatet om informationen om texten:
(Bilderna är på Engelska...1GD)Se? Det är lätt ... Så om du hittar en text som är över storlek 15px, rapportera det.

Följande är svårare, eftersom du måste kontrollera användarstatus före och innan du kontrollerar bilddimensionerna, så låt oss ta en titt igen på hur reglerna ser ut för att komma igång:

Citat>
• Grupp ett: (Max.storlek) User / Uploader / Verified Uploader / Elite Uploader: 400x200 eller 450x150 eller 500x100
• Grupp två (Max.storlek) Super Användare / översättare / KAT Elite: 400x200 eller 450x200 eller 500x150
~~ 600 totalt för första gruppen, som inte är högre än 200 eller lägre än 100
~~ 650 totalt för andra gruppen, som inte är högre än 200 eller lägre än 150
~~ Får inte överstiga antingen den lägre eller högre gränsen/max för båda grupperna. Du kan ha en mindre Sig om det behövs mellan storleken på varje given grupp.
~~ Storlekarna som är en guide och det skulle vara trevligt om dessa uppfylls och alla sigs ser "friska" ut...

Obs! Tidigare Översättare(Former Translator) behandlas som en Översättare(Translator) & Former Moderator som en vanlig Moderator.

Det här är en Sig.

1- kontrollera dennes status, han är en Tidigare översättare, så han tillhör den andra gruppen med max Sig. storlek "650".
2- Nu måste vi kontrollera dennes bild dimensioner för att se om den överskrider 650 bredd och höjd i kombination:

400px × 200px
Så det är OK så länge det matchar 650 eller mindre.

Som vanligt följer du stegen här ovanför och om du hittar en bild som bryter mot reglerna, så rapporterar du det.

---------- Reglerna angående raderna: ----------
A- Maximalt antal rader: 4 (inklusive luckor (mellanslag) och/eller bild).
B- Alla linjer måste inte användas.
C- följande taggar klassificeras som textrader:

Citat>
[User = "användarnamn"]
[Torrent = TORRENT_ID] **
[Idé = IDEA_ID] **
[Faq = FAQ_ID] **
[Tråd = THREAD_ID]
[Blog = BLOG_ID]


(DVS: Sig. +varje rad som kommer efter den räknas som en rad även om den är tom OBS max 4 linjer totalt .. 1GD)

D- I vilken ordning raderna är så är irrelevant.
E- Text och widgetar kan inte överstiga 650 pixlar i längd (vilket betyder
du bör hålla den ca som längden på din Sig. Vilket i sin tur bestäms av bildstorleken som
tillåts för din status)

För teständamål, låt oss ta detta exempel på Sir.Wolfs
Sig. och arbeta med den:Citat(se på siffrorna i bilden)>
1: Image (oavsett storleken) är en rad.
2: Oanvänt utrymme är en rad.
3: TEXT ”Har aldrig förväxla min tystnad för okunnighet, min lugn för godkännande, eller min vänlighet för svaghet.”
    Original texten under bilden lyder -“Don't ever mistake my silence for ignorance,my calmness for acceptance,or my kindness for weakness.”
4: *** (tomt)
5: NYHET Vissa proxyservrar har blivit förbjudna att få tillgång till vår nya version av KATservrar!(Nya KAT)


* Trådar i en enda rad, som bildar en rad = Är en rad *
Text, widgets och Trådar får inte överstiga 650 pixlar i längd!
(Vilket innebär att du behöver för att hålla den runt längden på din signatur Bildstorlek) Dvs det som är tillåtet för din status.

Detta är inte tillåtet! Han har 5 rader.

Detta är inte heller tillåtet! Endast fyra rader eller mindre får användas.
Kod: [Select]
Det spelar ingen roll vilken tag ("användarnamn, torrent, FAQ, tråd, eller blogg") som används i varje rad så länge det rättar sig efter reglerna,
även om du inte använder en bild! Det bör finnas 4 rader eller mindre använda eller/och ersättas men det du tycker passar.

Sido anpassning (två texter i en enda rad åtskilda av utrymmen som gör att det ser ut antingen för mycket till vänster eller höger)
Detta kontrollerar vi i Sig.n genom att kombinera båda texterna och se om det är fortfarande är större än 650px (så länge det passar in i sin helhet)

Widgets Längd Inspektion:Så, som ni ser längden på både widgets och (*) är: 350, 12 och 204 respektive, därför: 350 + 12 + 204 = 566
Detta är bra så länge det inte överstiger 650, eftersom bredden på det sig inte får överstiga denna gräns.
Funna widgets som är för långa i storlek, bör rapporteras.

------------------------------ Hur & Rapportera till vem? ------------------------------

* Till: Super användare och över.
   Ämne: Problem med signaturer och avatarer
* För vanliga användare, bara rapporterar personen till en Super användare eller Forum Moderator
Citat från:
Exempel:
-Medlemmen har 5 rader i sin SIG.
-Medlemmen har en för stor bild (550x400)
-En medlem har kränkande bild/text i sin Sig.
-Medlemmens widgetar överskrider den tillåtna längden (mer än 650 px) ... etc...(Inga rörliga Sig. eller rörlig text är tillåtna. Signaturer/Namn/Nick skall vara stationära)

{Bilderna som du ser här är skärmbilder/skärmklipp. Prova på min Sig. eller din egen. }: Nerd:: wink:

Original inlägg av: Sr.Dr4cuLa

Denna tråd kan komma att ändras/redigeras/flyttas när mods/personal/admins ser att nödvändiga förändringar måste göras!

Original: Signature Size Verification
Code: [Select]
[thread]Signature Size Verification[/thread]


Original text på Engelska: Sir.Wolf Forum ModeratorShare link of this thread:
Code: [Select]
[thread][url=https://katcr.co/show/community/index.php?topic=7852.0] [b][b]Tillåten Signatur storlek[/b][/b] [/url][/thread]